Продукти

Продуктите, предлагани от дружеството, имат за цел да покрият изцяло нуждите на пазара. “АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ” ООД предлага на своите клиенти машини и инвентар, изключително с внос от ЕС, за всички области на селското стопанство

eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.