Агрегат за обезлистване на лозя ERO – двоен

Агрегат за обезлистване на лозя ERO - двоен

Агрегата за обезлистване на лозя ERO е предназначен за механично почистване на излишните лозови листа в периода на узряване на гроздето, което предпазва гроздовите чепки от развиване на болести като благоприятства процеса на зреене. Обработката с обезлистителя на лозя ЕRО редуцира времето необходимо за гроздобер до 30%. Агрегата разполага с дълго подвижно рамо, което улеснява работата с него. Подвижната защитна решетка позволява намирането на оптималната работна позиция на агрегата. Посредством огънатите пръчки на защитната решетка, лозовите листа биват огънати надолу и напълно отстранени. Поставените паралелно на посоката на работа пръчки на решетката намаляват до минимум опасността от повреждане на грозда. След разлистването на лозята агрегата може да се използва за машинно редуциране на зелената листна маса.

  • Агрегат за обезлистване на лозя, снабден с два турбо-вентилатора с хидравлично задвижване, паралелограма и горна част за захващане към ЕРО-рамената;
  • Хидравлично задвижване на агрегата
  • Устройство за направление по реда
  • Защитна решетка с 9 пръчки и 70мм разстояние между тях.
  • Носещи рамена, снабдени с двойно действащ хидравличен цилиндър и възможност за повдигане на 1100мм
  • Греда за монтаж
  • Конзола за монтаж към трактора
  • Стойка за съхранение
eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.