За нас

Подготовка и участие за придобиване при регионални и национални търгове /конкурси/ на държавна и общинска земя от земеделския фонд, сделки с недвижими земеделски имоти, комасирането им и промяна на предназначението им.

Агро Форест Консултинг ООД

Дружеството е създадено през месец ноември 1999 г. със седалище гр. София.

Основна дейност от самото начало е подготовка и участие за придобиване при регионални и национални търгове /конкурси/ на държавна и общинска земя от земеделския фонд, сделки с недвижими земеделски имоти, комасирането им и промяна на предназначението им.

В сектора на горския отрасъл дружеството се насочи към търговия, главно износ на горски материали и продукти: дървесни детайли и видове дървесина, лозарски колове, горски фиданки зарибителен материал, дивечово месо и дивеч.

 • През последните години все още неразвития пазар за земеделска техника в България и финансовата помощ предоставена от Европейския съюз по пред присъединителните фондове за развитие на селското стопанство в страната предопределиха ориентирането дейността на дружеството към предлагане на услуги в земеделския сектор
 • Резултатите от направеното проучване на селскостопанския сектор показват ниско ниво на механизация и все по-голяма нужда от качествени консултантски услуги. Бъдещото развитие на сектора е силно зависимо от техническото обезпечение на стопанствата и въвеждането на нови по-ефективни технологии за добив на селскостопанска продукция.
 • “АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ” ООД успя да изготви и реализира множество проекти в сферата на земеделието и горите, като средно количеството на обработваемата площ на клиентите варира от 500 ха до 5000 ха. Освен това фирмата спечели и реализира горски и еко проекти за залесявания и почвени подготовки в горския фонд.

Продуктова гама

Продуктите, предлагани от дружеството, имат за цел да покрият изцяло нуждите на пазара. “АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ” ООД предлага на своите клиенти машини и инвентар, изключително с внос от ЕС, за всички области на селското стопанство:

 • Зърнопроизводство
 • Лозарство
 • Овощарство
 • Зеленчукопроизводство
Трактори SAME

Предлаганите от нас специализирани трактори са производство на една от водещите фирми производители на трактори – SAME DEUTZ-FAHR GROUP ITALY Spa, което е гаранция за качество, дълъг експлоатационен живот на машините и голямо разнообразие от скоростни кутии, предни и задни предавки, улеснено управление, способни да задоволят и най- претенциозния клиент.

Голямото разнообразие от мощности и окомплектовка на трактори позволява на “Агро Форест Консултинг” ООД да претендира, че покрива нуждите на почти всички отрасли на селскостопанската дейност и не само на нея, тъй като
предлаганите от нас трактори са подходящи, както за обработка на всякакъв вид почва и земеделска дейност, така и за ежедневно обслужване на селскостопански дворове, на горското стопанство, за ремонт и изграждане на пътища и за трансформиращите производства (напр. месопроизводството).

В областта на земеделската техника наши партньори са утвърдени италиански и немски производители на земеделски инвентар като:

 • Cima S.P.A
 • Sigma 4 S.p.A.
 • A.SPEDO & FIGLI SRL
 • MIPE VIVIANI РЕ SRL
 • ER.MO S.p.A., ERO – Gerätebau GmbH
 • Conterno & Occelli snc
 • ZACCARIA S.R.L
 • Agrimec Srl
 • Wagner Pflanzentechnik GmbH

Тук отново следва да се подчертае голямото разнообразие на предлагания инвентар, приложим в почти всички области на селскостопанското производтво

Продукти всички

eu program flag 2
eu program flag 1

Проект и главна цел: договор BG16RFOP002-2.089-1742-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19
Бенефициент: АГРО ФОРЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД

Обща стойност: : 50 000,00 лв.,
от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Начало: 31.08.2021 г.
Край: 30.11.2021г.